Activisten VS INEOS: de omgekeerde wereld

Op zaterdag 3 oktober bezetten een honderdvijftigtal actievoerders de toekomstige site van de nieuwe plasticfabriek van INEOS, ‘Project ONE’. Twaalf uur later haalde de politie hen met groot machtsvertoon van het terrein. Tachtig tot honderd activisten werden gearresteerd. En dat terwijl zij diegenen zijn die opkomen voor een leefbare toekomst, het luisteren naar wetenschappers en het effectief nakomen van alle klimaatafspraken en verdragen. Wie zijn dan de criminelen die opgepakt moeten worden?

De actie maakte deel uit van de campagne ‘INEOS will fall’, georganiseerd vanuit de coöperatieve beweging Antwerpen Schaliegasvrij. Dat is een samenwerking tussen alle Antwerpse klimaatorganisaties. Zij klagen aan dat het beleid de schade aan het milieu vergroot en de negatieve impact op klimaatopwarming versterkt. En dat terwijl de klimaatcrisis en problematische plasticvervuiling alleen maar erger worden. Zelf vind ik het ook totaal absurd dat de bouw van zo’n vuile fabriek zelfs nog maar op de agenda mag staan. Topcriminaliteit, in mijn ogen. En dan spreken we nog niet over het kappen van alle bomen op het terrein…

Natuurwetenschapper Humboldt zei in de 19de eeuw al dat het verkeerd zou aflopen als we de natuur zo bleven exploiteren. We zijn twee eeuwen later. Wanneer nemen we hem en andere wetenschappers serieus? Wat is er nodig?

Enkele feiten over de toekomstige fabriek van INEOS:
*met dank aan de website van Antwerpen Schaliegasvrij

  • Project ONE betekent voor de Antwerpse Haven een bijkomende CO2-uitstoot van 0,8 tot 1,5 miljoen ton per jaar. Dat is een stijging van 8,3 procent.
  • 40 procent van het geproduceerde plastic zal dienen voor wegwerpplastics. En dat terwijl de EU recent een verbod oplegde voor de productie daarvan.
  • Jaarlijks komen er (door de industrie) miljarden ‘plastickeutels’ in rivieren en oceanen terecht, tot 230 000 ton per jaar, met alle nefaste gevolgen van dien voor zeedieren, vogels (en onze eigen gezondheid).
  • Als brand- en grondstof zal INEOS schaliegas gebruiken dat per boot uit de VS komt. Het gas wordt gewonnen door ‘fracking’, een invasieve techniek waarbij men een mix van water, zand en chemicaliën onder hoge druk diep in schaliegesteente pompt. De gevolgen zijn ernstige water- en luchtverontreiniging en frequente aardschokken. Het heeft desastreuze gevolgen voor de leefomgeving van de mens, fauna en flora. Per eenheid nuttige energie draagt schaliegas tweeënhalf keer sterker bij aan de mondiale opwarming dan steenkool. De pijleidingen zelf werken met compressorstations die op hun beurt ook weer veel CO2 uitstoten. En ze lekken soms… In de VS werd zo’n leiding van INEOS al verschillende keren afgesloten door de overheid, omdat ze “een duidelijk gevaar voor leven of eigendom” vormde en uit vrees dat een ongeval “catastrofale gevolgen zou kunnen hebben voor het publiek”. (Lees meer op © Apache en in dit recente artikel, ook van Apache. Het gaat onder andere ook over hoe de Vlaamse regering ermee omgaat, wie dat allemaal zal betalen (niet de industrie!) en hoe ze de broeikasgassen willen opslaan in de Noordzee. Echt waar…)
  • De grote winstgevende industriereus kreeg minstens 250 miljoen euro subsidies vanuit de overheid. En dat terwijl die zich keihard zou moeten inzetten voor een beter klimaat.
  • Er komen amper 400 onzekere jobs bij van hoogtechnologisch niveau. Investeringen van gelijkaardige grootte in groene energie, circulaire economie of zorg- en dienstensectoren dragen veel meer bij aan (duurzame) jobcreatie dan petrochemische installaties.
  • De petrochemie, plasticindustrie en de beleidsmensen die dit mogelijk maken, vertonen extreem onverantwoord gedrag ten opzichte van onze planeet en al haar bewoners. Ze gaan lijnrecht in tegen de klimaatinspanningen van miljoenen mensen.

Wie zou er dus opgepakt moeten worden? Juist ja, de bedrijfsleiders, sponsors en beleidsmakers die dit soort dingen mogelijk maken. Zij zijn de criminelen. Ze doen het tegenovergestelde van waar we naartoe moeten werken als we de wereld leefbaar willen houden. Shameless, met als enige doel meer geld en macht te verwerven. Ze lachen met de activisten, terwijl die het enige doen wat juist is. De omgekeerde wereld.

“It is not desirable to cultivate a respect for the law, so much as for the right.”
― Henry David Thoreau, Civil Disobedience

Wanneer zullen we als samenleving beseffen dat de witte boorden van de (grote) fossiele bedrijven de criminelen zijn en niet de klimaatactivisten die enkel en alleen strijden voor een leefbare toekomst? Wanneer zullen de machtshebbers zich realiseren dat winst op korte termijn een dodelijke keuze is op lange termijn? Het zijn de actievoerders die aan de juiste kant van de geschiedenis staan. Zij zijn ten allen tijde geweldloos en komen op voor het grotere geheel, zoals Thoreau en Extinction Rebellion (waarvan er ook rebellen aanwezig waren bij de actie). Wanneer de overheid niet het juiste doet, is burgerlijke ongehoorzaamheid bijna een verplichting.
Maximum respect. #antwerpenschaliegasvrij #ineoswillfall

Teken de petities tegen Project ONE op 11MVoices en bij Avaaz.

Extra tip: Google eens op de zoektermen ‘Ineos schaliegas (pijpleiding)’ en informeer jezelf.

Foto bovenaan: via de Facebookpagina van INEOS will fall