Cover ABC van het Klimaat

Boek: ABC van het klimaat

Waarom is de anaboom belangrijk? Wat betekent het akkoord van Parijs in de praktijk? Waarom gaan we beter niet op cruise? Hoe kunnen festivals klimaatverantwoordelijkheid nemen? Wat is de rol van hennep en bamboe? Waarom kijken we best eens naar Bogota? Is China echt de grote vervuiler? Hoe kunnen spiegels helpen bij een transitie naar groene energie? Wat betekent de klimaatverstoring voor de wijn die we drinken? Hoe komt het dat bedrijfswinst nog steeds voorrang kan krijgen op wetenschappelijke feiten? Wat heeft de coronacrisis te maken met het klimaat? Waarom betalen de armste mensen vaak de hoogste klimaatrekening? Hoeveel graden opwarming kan de wereld nog aan? Wat hebben een donut en een hockeystick ermee te maken? En wist je dat er in de Himalaya ijsstoepa’s gebouwd worden om in water te voorzien?  

Klimaatspijbelaars, wetenschappers, bezorgde burgers, bedrijfsleiders, stadsbestuurders, sommige regeringsleiders en de secretaris-generaal van de Verenigde Naties: ze eisen dringende acties om de gevolgen van de klimaatcrisis te beperken en zetten zich in voor een leefbare toekomst. Onderzoekers geven hen volmondig gelijk, maar op beleidsniveau beweegt er weinig. We worden overspoeld met terminologie, studies en mogelijk maatregelen, maar kan jij door de bomen het bos nog zien?

Het ‘ABC van het klimaat’ geeft duidelijke antwoorden. Aan de hand van 170 thema’s schetst dit boek een helder beeld op de uitdagingen die op ons afkomen. Met opmerkelijke verhalen en verrassende feiten tonen de auteurs de urgentie van de klimaatverstoring aan. Ik kreeg de eer en het plezier om hen bij te staan met redactionele hulp. Helemaal in mijn straatje natuurlijk. Ik ben supertrots op het resultaat! Hopelijk bereikt het boek veel lezers en zet het hen aan tot (nog meer) positieve verandering. Het leent zich naar mijn bescheiden mening ook prima als boek(je) voor in het onderwijs.

Naast de harde realiteit, lees je in het ABC ook over hoopgevende initiatieven en acties om de gevolgen van de klimaatverstoring te beperken. Klimaatrechtvaardigheid vormt de rode draad, zoals dat bij de internationale klimaatbeweging ook het geval is. De klimaatcrisis is niet alleen een fysiek milieuprobleem, maar heeft ook gevolgen op sociaal vlak. Vaak dragen landen en mensen die er het minst verantwoordelijk voor zijn de zwaarste gevolgen. Om daar iets aan te veranderen moeten we handelen vanuit gelijkheid, mensenrechten en onze historische verantwoordelijkheid voor de klimaatcrisis.

Ook al beweren kwatongen vaak iets anders: ervaring en studies wijzen uit dat de mens van nature samen wil werken, zeker in crisissituaties. Nadat orkaan Katrina over New Orleans raasde, gingen er verhalen rond over chaos, diefstal en zelfs moord, maar toen de echte getuigen aan het woord kwamen, spraken ze over eenheid, vrijgevigheid en warmte. Onderzoek toont ook aan dat veel klimaatmaatregelen zorgen voor meer welzijn en geluk: waar wachten we nog op?

De drie generaties Van Dienderen (1943) zijn echte klimaatvoorvechters, elk met hun eigen gevoeligheden. Ze brachten ontzettend veel informatie en verhalen samen, en vulden die aan met persoonlijke commentaar en anekdotes. Opa Hugo was eind vorige eeuw heel actief als volksvertegenwoordiger bij Agalev/Groen. Hij zette zich toen al gedreven in voor milieuthema’s zoals openbaar vervoer en ruimte voor fietsers en voetgangers, lang voor er sprake was van de klimaatcrisis. Als een van de trekkers van Grootouders voor het Klimaat ondersteunt hij de klimaatjongeren met hart en ziel. “De toekomst van onze kleinkinderen is een van de grootste motivators”, zegt hij. Kleindochter Amber Paris (1996) maakt deel uit van de klimaatgeneratie. Als lid van de districtsraad van Antwerpen kaart ze het bredere, sociaaleconomische plaatje van de klimaatverstoring aan. Ze kreeg haar groen en sociaal engagement met de paplepel ingegoten, zowel via opa Hugo als via mama Ilse (1969). De dochter van Hugo is bio-ingenieur en werkte op verschillende niveaus rond milieu- en ruimtelijk beleid. Momenteel is ze gemeenteraadslid en provincieraadslid voor Groen.

Nadat je dit boek gelezen hebt, heeft de klimaatcrisis geen geheimen meer. Het water staat je aan de lippen in Shishmaref en op de zuidpool, maar je leest ook over de veelbelovende toepassingen van zeewier en de elektrische bussen in Shenzen. De tientallen anekdotes, verhalen, feiten en argumenten die het driegeslacht bij elkaar bracht, verklaren enorm veel, maar samen vormen ze vooral een oproep tot dringende beleidsmaatregelen en concrete acties. We hebben maar één planeet, en we hebben zelf in de hand hoe het daarmee afloopt.  

Aan de familie van Dienderen en Willems Uitgevers:
BEDANKT voor de mooie samenwerking, de connectie en jullie engagement en liefde voor de planeet en haar bewoners. <3

ABC van het klimaat is verkrijgbaar in de meeste boekhandels (koop lokaal!) en online. Surf naar Grootouders voor het klimaat voor meer info en een voorproefje.